Forskningskortlægning om læseindsatser overfor tosprogede elever.

Standard

Udarbejdet for Undervisningsministeriet i forbindelse med forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. Syddansk Universitet har gennemført en meget betydningsfuld forskningskortlægning af hvad der styrker børn med flere sprogs læsefærdigheder. Man har blandt andet undersøgt om det styrker elevernes læring at blive undervist på modersmål. I forskningskortlægningen peges der på, at metoder spiller en større rolle end undervisningssproget. http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/Nyheder-om-ministeriets-internationale-samarbejde/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Okt/131028-Forskningskortlaegning-saetter-fokus-paa-behovet-for-viden-om