Vejledning af kolleger og forældre i børns sprog – 3 dages kursus for dagtilbudspersonale (herunder sprogvejledere)

Standard

Målet med kurset er at styrke en fælles indsats i dagtilbud og hjem ved at deltagerne får redskaber til og færdigheder i

  • at identificere børn i sproglige vanskeligheder
  • at iværksætte sprogunderstøttende indsatser i forhold til barnets behov
  • at gennemføre vejledende samtaler med såvel kolleger som forældre i forhold til børns sproglige udvikling med henblik på at styrke indsatsen omkring barnet både i hjem og i dagtilbud.

Indhold:

  • Sprogets milepæle, sproglige vanskeligheder og sprogunderstøttende strategier.
  • Vejledning af kolleger i identificering af børn i sproglige vanskeligheder og sprogunderstøttende indsatser.
  • Hvad skaber lydhøre samtaler og hvordan faciliteres læring hos kolleger og forældre?
  • Vejledning i samtaler med forældre om barnets sproglige udvikling og i konkret at vejlede forældre i at styrke barnets sprog i hjemmet.

Arbejdsformer:
Dialogorienteret undervisning, konkrete udarbejdelser af handleplaner og sprogindsatser ift. ’bekymringsbørn’, afprøvning af vejledningsforløb i samskabende procesorienterede rollespil, Procesanalyse og fælles refleksioner.
Hjemmearbejde med udarbejdelse af udkast til strategi og handleplaner, der med fordel kan benyttes hjemme og i dagtilbud. Udkastet sendes til Trine Kjær Krogh mellem 2. og 3. kursusdag

Instruktører:
Trine Kjær Krogh, cand.mag., udviklingskonsulent i børns sprog, www.sprogin.dk
Vibeke Petersen, aut. psykolog, udviklingskonsulent i vejledning, www.vibekepetersen.dk

Kursusramme: 3 dage med 14-dage imellem, hvor der er hjemmearbejde.

Datoer: 18.08, 02.09 og 17.09 2015 kl.9-15.30

Pris: 5000 kr. inkl. forplejning

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

Sidste tilmeldingsfrist: 3. august 2015

Hvor: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Få mere info om kurset:

Trine Kjær Krogh      4140 3927      trine@sprogin.dk