Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv

Standard

Bogforside_til_hjemmside

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv – hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder, Dafolo.

Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv er et praksisnært, forskningsbaseret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Her på siden finder du alle de videoer, der henvises til i bogens mange øvelser. Du finder også en lang række internetbaserede artikler.

www.dafolo.dk/sprogtilegnelse

Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige.

Standard

1-13_B_rn_med_udfordringer_-_en_oversigt

Krogh, T.K., Bylander, H. I, Thomsen, M. (2013): Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige. 0-14, årgang 23, nr. 1 2013.

Meget forskellige børn skal tilgodeses af vores daglige pædagogik og inkluderes. Her får du for første gang en samlet,
forenklet oversigt over disse børn. Hvilke ”kategorier” er der
tale om? Hvad præger dem hver i sær? Hvad har de hver i sær
og som gruppe brug for? Hvad skal personalet kunne?
Et temanummer om børn i den pædagogiske hverdag og om
forudsætninger for inklusion!

http://paedagogiskforum.dk/magento/1-13-born-med-udfordringer-en-oversigt.html?cat=6

Glæden ved at arbejde

Standard

321105_656_700_0_0_0_0

Krogh, T.K. (2012): Glæden ved at arbejde, Kronik i Kristelig Dagblad  23. juli 2012.

Sebastian er diagnosticeret med infantil autisme og er lettere retarderet. Han har derfor været adskilt fra normalområdet i hele sit liv. Men som 15-årig besluttede Sebastian sig for at bryde ud af sit bur, og det vendte op og ned på hans liv, fortæller dagens kronikør.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/471335:Kronik–Glaeden-ved-at-arbejde