“Min søn kan da også blive hidsig”

Standard

– eller “Det er da helt almindeligt” er ikke sjældne kommentarer som forældre til børn med autisme møder hos professionelle – hvilket bidrager til en følelse af ikke at blive forstået eller mødt.

Alle børn kan helt sikkert blive hidsige, få anfald eller være optaget af en bestemt ting – men der er en verden til forskel på, når det forekommer hos et typisk udviklet barn og det forekommer hos et barn med autisme. Både dansk og udenlandsk forskning viser, at forældre til børn med autisme i højere grad end andre kan udvikle stress, vrede, depression og endda PTS.

Når man har fri fra arbejde, har man ikke fri, man skal hjem og være socialpædagog for et sårbart menneske, at få hjælp fra kommunen kan føles som et fuldtidsarbejde, og det påvirker ægteskab, det påvirker arbejdsliv,det påvirker relationer til venner og familie, det påvirker relationen til barnets søskende og det har stor betydning for livskvaliteten.

Hvis du har lyst til at vide mere om forskningen inden for området kan du undersøge følgende artikler:

Parental symptoms of posttraumatic stress following a child’s diagnosis of autism spectrum disorder: A pilot study Laura Baylot Casey *, Steve Zanksas, James N. Meindl, Gilbert R. Parra,
Pam Cogdal, Kevin Powell Research in Autism Spectrum Disorders 6 (2012) 1186–1193.

Anger, stress proliferation, and depressed mood among parents of children with ASD: A longitudinal replication (Article)
Benson, P.R.ab , Karlof, K.L.bJournal of Autism and Developmental Disorders
Volume 39, Issue 2, February 2009, Pages 350-362

Vrede, stress spredning, og nedtrykthed blandt forældre af børn med asd: en langsgående replikation (artikel)
Benson, P.R.ab , Karlof, K.L.bTidende af autisme og udviklingsmæssige lidelser
Bind 39, februar 2009, side 350-362

Women’s posttraumatic stress symptoms and autism spectrum disorder in their children
Research in Autism Spectrum Disorders
Volume 8, Issue 6, June 2014, Pages 608–616

The impact of parenting stress: A meta-analysis of studies comparing the experience of parenting stress in parents of children with and without autism spectrum disorder (Article) Hayes, S.A.ab , Watson, S.L.bAndrea L. Robertsa, , , Karestan C. Koenenb, Kristen Lyallc, d, Alberto Ascherioc, e, Marc G. Weisskopfe,

Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristics (Article)
Davis, N.O.abc, Carter, A.S.abJournal of Autism and Developmental Disorders
Volume 43, Issue 3, March 2013, Pages 629-642 Journal of Autism and Developmental Disorders
Volume 38, Issue 7, August 2008, Pages 1278-1291

Glæden ved at arbejde

Standard

321105_656_700_0_0_0_0

Krogh, T.K. (2012): Glæden ved at arbejde, Kronik i Kristelig Dagblad  23. juli 2012.

Sebastian er diagnosticeret med infantil autisme og er lettere retarderet. Han har derfor været adskilt fra normalområdet i hele sit liv. Men som 15-årig besluttede Sebastian sig for at bryde ud af sit bur, og det vendte op og ned på hans liv, fortæller dagens kronikør.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/471335:Kronik–Glaeden-ved-at-arbejde

Industrikemikalier påvirker udviklingen af hjernen.

Standard

Neuro-udviklingsmæssige handicap, herunder autisme, ADHD, ordblindhed og andre kognitive vanskeligheder, påvirker millioner af børn verden over, og nogle diagnoser synes at være stigende i hyppighed. Industrikemikalier, som påvirker hjernens udvikling er blandt de kendte årsager til denne stigning i udbredelsen. http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2813%2970278-3/abstract?st=1280

Sammenhæng mellem brug af videospil og problemadfærd hos drenge med autisme spektrum forstyrrelse

Standard

En nylig undersøgelse undersøgte relationerne mellem aspekter af brug af videospil og problemadfærd blandt en stikprøve på 169 drenge (aldre 8-18) med ASF. Forældre berettede om deres børns adfærdsmæssige funktionsniveau, vaner og præferencer i forhold til videospil, herunder det gennemsnitlige antal timer drengene har brugt dagligt på videospil, foretrukne spiltyper (genrer) og problematiske (f.eks vanedannende) videospilmønstre. Resultaterne viste, at mængden af spillet alene (i gennemsnit 2,4 timer om dagen) ikke var forbundet med problemadfærd. De mest pålidelige prædiktorer for problemadfærd var videospillets genre. Konkret blev der afdækket en klar sammenhænge mellem problematiske videospil, og uopmærksomhed og oppositionelle adfærd. Drenge, der spillede Rollespil havde en mere oppositionel adfærd, hvorimod sportsspil og uddannelsesspil forudsagde det modsatte. Hyperaktivitet var ikke signifikant associeret med enten problematisk brug af videospil eller videospillets genre. Konklusionerne er på niveau med konklusioner i undersøgelser af mennesker med typisk udvikling. http://bestpracticeautism.blogspot.dk/2013/07/video-game-use-and-boys-with-asd.html

Den autistiske hjerne arbejder mere i hviletilstand end den typisk udviklede hjerne.

Standard

Et forskningsforsøg af hjerneforskere i Canada viser, at børn med autismes hjerner genererer op til 42 % flere informationer i hviletilstand end en typisk udviklet hjerne, hvilket er et vægtigt argument for at skabe et miljø omkring børn med autisme, som giver dem mulighed for at trække sig ud af sociale interaktioner og hvile sig i løbet af en skoledag. http://www.redorbit.com/news/health/1113060546/autistic-brains-more-active-during-rest-013114/#cl8H2JLFIKVsogRB.99