Gabet mellem de sproglige og fagligt stærke og svage børn starter allerede i hjemmet og er synligt, når børnene kommer i vuggestue.

Standard

Sprogin havde i forået den amerikanske forsker Debby Cryer med rundt i ti danske dagtilbud, hvor vi blevet certificeret i kvalitetsmålingsredskaberne ECERS og ITERS. Debby kunne pege på mange strukturelle elementer, som med relativt små midler kan ændres med en forventet stor effekt. Der er heldigvis meget vi kan gøre for at afhjælpe situationen.

http://politiken.dk/…/en-stor-gruppe-boern-er-to-aar-bagud…/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s