Vi skal ikke synge for at få et ordforråd, men fordi:

Standard

1) Fællessang i social interaktion med børn, der taler målsproget, er godt. Deling af et fælles repertoire af sange med andre børn i børnehaven gør alle til deltagere og ikke tilskuere, sproglæringens “dobbelt dilemma” bliver dermed brudt.

2) Sang giver mulighed for at øve nye lyde, før barnet kan bruge dem korrekt i selvstændige sætninger.

3) Der er neurologiske fordele for sprogtilegnelsen ved at synge. Musik og sprog har fælles netværk i hjernen. Den auditive forarbejdning arbejder med større præcision end hvad der er nødvendigt for en normal talekommunikation. Dvs. gennem sang kommer den auditive sprogtilegnelse helt af sig selv. Kilde:
http://nafo.hioa.no/sang-letter-spraktilegnelse-for-unge-a…/

Børnerim

Standard

Børnerim har mange sproglige fordele. Når du deler et børnerim med de yngste, hjælper du barnet med at lære nye ord og opbygge deres ordforråd. Desuden kan gentagelser og lyde i børnerim og sange også bygge videre på barnets hukommelse.
Du kan læse mere om fordelene ved børnerim her: http://www.pbs.org/…/the-surprising-meaning-and-benefits-o…/

Forskning viser, at: 80% af vores ordforråd kommer fra trykt tekst

Standard

Forskning viser, at: 80% af vores ordforråd kommer fra trykt tekst
En 7-årig har et ordforråd på omkring 5000 – 7000 ord.
En 17-årig, der har læst og/eller lyttet regelmæssigt til tekster har omkring 50.000 til 70.000 ord i deres ordforråd.
En 17-årig, der ikke læser og/eller har lyttet til tekster, har kun omkring 15.000 til 17.000 ord i deres ordforråd. http://webb2.svedala.se/boktips/?p=1206