Sprogin afholder åbent hus fredag den 26. august 2016 kl. 13.00 – 16.15

Standard

Som altid et gratis arrangement med oplæg.

Program:

Kl. 13.00 – 13.15: Velkomst v/Trine Kjær Krogh

Kl. 13.15 – 13.35: Oplæg ’Sprogdidaktik i hverdagen’ ved Helle Iben Bylander
Sprogdidaktik i hverdagen, er en måde at tænke sprog og udvikling ind i alle aktiviteter. Med afsæt i vores nye bog, der er på vej, vil Helle præsentere hvilke faktorer, som skal være tilstede, for at styrke sprogstimuleringen over hele dagen, herunder hvad der skal til for at stimulere barnets udvikling.

Kl. 13.40 – 14.00: Oplæg ’Mødeledelse. Hvordan faciliteres møder i pædagogiske miljøer, der både er udviklingsorienterede og løsningsorienterede? v/Vibeke Petersen
Hvis man vil tilgodese både en målrettet og effektiv opgaveløsning og opgavefordeling og samtidig have overskud til videndeling, refleksion og pædagogisk udvikling, skal mødet ledes af en mødeleder, der kan facilitere mødet. En facilitator styrer mødet på en støttende, involverende og målrettet måde.

Kl. 14.05 – 14.25: Oplæg ’Vurdering af børn med dansk som andetsprog’ved Trine Kjær Krogh
Når børn med dansk som andetsprog har en langsom tilegnelse opstår spørgsmålet, hvorfor? I dette oplæg vil Trine gennemgå, hvordan man kan anvende processabilitetsteorien til at afgøre, om et barn har fået tilstrækkelige stimuli på andetsproget, eller om barnet skal udredes yderligere for en sprogforstyrrelse.

Kl. 14.30 – 14.50: Oplæg ’Børnemiljøvurderingsskalaer’ v/Brit Bylander
Vurderinger af et børnemiljø kan give væsentlige informationer om, hvordan man styrker sundhed, trivsel, sikkerhed og udvikling hos børn i dagtilbud. Brit vil præsentere eksempler fra ECERS og ITERS, og koble praksis sammen med vores viden om, hvordan sproget udvikler sig.

Kl. 14.50 – 15.10: Oplæg ’Tematisk sprogarbejde’ v/Susanne Stoltenborg
Oplægget tager udgangspunkt i nyeste forskning om børns sproglige udvikling, og vil bygges op om “Det tematiske Sproghjul”, hvor tematisk sprogarbejde har fokus på at komme hele vejen rundt om sproget, hvorfor der inddrages flest mulige sprogelementer i dagtilbuddets og skolens indsatser, dialogisk læsning, fortællinger, legeaktiviteter mv. – samtidig med, at et valgt tema er omdrejningspunkt i sprogarbejdet. Ligeledes belyses vigtigheden af, at forældre inddrages i deres børns læring.

Der serveres kaffe te og kage hele eftermiddagen. Der vil være lejlighed til at se forlagsudstillinger.

Tilmelding: heidi@sprogin.dk (der er begrænsede antal pladser – pladser gives efter først-til-mølle-princippet). Hvis man bliver forhindret i at komme, må man derfor meget gerne give besked.

Vi glæder os til at se jer.

Arrangementet afholdes i Sprogins lokaler: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

 

Nyligt erhvervet certificering i ITERS & ECERS

Standard

Den anerkendte amerikanske forsker og medskaber af børnemiljøvurderingsskalaerne ITERS og ECERS Debby Cryer har gæstet Sprogin i 14 dage, hvor hun har certificeret vores lille gruppe i ITERS og ECERS til henholdsvis vuggestue/dagpleje- og børnehaveområdet. Det har været to fantastiske lærerige uger – og vi glæder os til at dele alt det nye, vi har lært. Kontakt-mail: trine@sprogin.dk

Skærmbillede 2016-06-15 kl. 09.54.30