En undersøgelse af leksikalsk organisation hos tosprogede børn med sproglige vanskeligheder . . .

Standard

En undersøgelse af leksikalsk organisation hos tosprogede børn med sproglige vanskeligheder . . .:

http://informahealthcare.com/…/10.3109/17549507.2015.1060524

APD – Auditory Processing Disorder hvis du vil vide mere

Standard

https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/auditory-processing-disorder/auditory-processing-disorder-your-questions-answered?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=understoodorg

Tilegnelse af grammatik

Standard

Undersøgelse viser, at når børn bades med mange nye ord, og de ikke kunne klare at huske dem alle, så vi at børn med sproglige udfordringer rettede deres opmærksomhed mod de sproglige strukturer i stedet for de enkelte ord. http://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/ny-kunnskap-om-behandling-av-sprakvansker