Læsning begynder med ørerne, ikke øjnene.

Standard

Auditiv behandling i støj er en biologisk markør for literacy i børnehaven i følge forskere i Illinois. De undersøger objektive neurofysiologiske markører hos børn fra 3-årsalderen, for at forudsige deres senere læsefærdigheder. De arbejder med finde de børn, der senere vil kæmpe for at lære at læse, med håb om en tidlig indgriben i form af strategier vil kunne forbedre et barns læsefærdigheder markant. Der nævnes fokus på at berige børnenes liv med lyd, så de ikke mister afgørende tidlige udviklingsmæssige år. Børn har brug for at fokusere på meningsfuld lyd, og en del børns hjerner har vanskeligt ved at bortfiltrere irrelevant støj.

http://journals.plos.org/plosbiology/article…

Hanencertificeret kursus i mere end ABC

Standard

Målet med kurset er, at deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i Hanens tilgang til literacy og hvordan man fremmer literacyfærdigheder i praksis.

Indhold:

Der vil blive præsenteret aktuel forskning og en bred vifte af strategier for pædagoger og børnehaveklasselærere, som de kan anvende i praksis med grupper af børn. Her er fokus på hvordan børn lærer, og hvordan man kan hjælpe dem med at lære mere sprog og lege med skrift. Mere end ABC identificerer seks byggesten indenfor literacy og dedikerer et særskilt kapitel til hver, som vi vil se nærmere på.

På kurset arbejdes der desuden med hvordan vi kan engagere børn i turtagning og hverdagens samtaler. Der vil være ideer til narrative forbedringer og hvordan man kan fremme kompleks, abstrakt sprogbrug, der er afgørende for læseforståelse. Vi sætter også fokus på literacy-miljøer og støtter børn i at forstå, hvordan bogstaver er interessante og der vil blive vist eksempler på hvordan man kan støtte børn med fonologisk opmærksomhed og give dem lyttefærdigheder, der sætter børnene i stand til at bryde ord ned i mindre dele, og at associere bogstaver med tilsvarende lyde.

På kurset præsenteres praktiske strategier, som kan anvendes til at styrke ordforråd, dialogisk læsning og tidlig literacy i hverdagen.

Arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, analyse af filmeksempler og små opgaver undervejs.

Instruktør: Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre,- og læselærer.

Kursusramme: Tre dage.

Datoer: Tirsdag den 17. maj, onsdag den 18. maj og torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.-16.00

Pris: 3.750 kr. ex moms – 4687,50 kr. incl. moms. I prisen er inkluderet Mere end ABC (dansksprogede), fuld forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe).

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

Sidste tilmeldingsfrist: 15. april 2016

Hvor: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

 

Skærmbillede 2016-03-04 kl. 16.19.15