Nyligt erhvervet certificering i ITERS & ECERS

Standard

Den anerkendte amerikanske forsker og medskaber af børnemiljøvurderingsskalaerne ITERS og ECERS Debby Cryer har gæstet Sprogin i 14 dage, hvor hun har certificeret vores lille gruppe i ITERS og ECERS til henholdsvis vuggestue/dagpleje- og børnehaveområdet. Det har været to fantastiske lærerige uger – og vi glæder os til at dele alt det nye, vi har lært. Kontakt-mail: trine@sprogin.dk

Skærmbillede 2016-06-15 kl. 09.54.30

Sprog i samspil

Standard

SprogiSamspilElaine Weitzman og Janice Greenberg. Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh
Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber
The Hanen Program

Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til børn på alle udviklingsstadier – lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger.

Bogen er bygget op omkring en række samspilsstrategier, der er lette at anvende i praksis. Strategierne er udformet, så den voksne bedst muligt kan hjælpe alle børn til at kommunikere og indgå i samspil, herunder børn med sproglige eller udviklingsmæssige forsinkelser. Sprog i samspil er en kæmpe hjælp til pædagoger, dagplejere, sprogvejledere, inklusionsvejledere, logopæder, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og alle andre, der arbejder med børn i førskolealderen, og som er ansvarlige for at tilrettelægge miljøer, hvor børns sproglige og sociale læring styrkes.

http://dafolo.dk/

Implementering af evidensbaseret praksis i det logogpædiske arbejdsfelt

Standard

implementering

Roddam, H. og  Skeat, J.: Embedding evidence practice, oversat i samarbejde med Helle Iben Bylander til: Implementering af evidensbaseret praksis i det logogpædiske arbejdsfelt (2013).
Hogrefes psykologiske Forlag.

Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af forskningsbaserede undersøgelser, evaluering og inddragelse af klientperspektivet.

Artiklerne er skrevet af en række logopæder heriblandt ledere, koordinatorer, konsulenter m.fl. med praksiserfaring og er henvendt til logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis i og omkring det tværfaglige logopædiske arbejdsfelt.

Evidensbaseret praksis er bl.a. en arbejdsform, hvor man løbende forholder sig kritisk reflekterende til ny forskningsviden i forhold til egen praksis med henblik på at sikre, at man konstant anvender de nyeste og mest effektive interventioner/behandlinger i forhold til den modtagergruppe, man arbejder med.

Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret er mange: Større arbejdsglæde, bedre organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, nedbringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de professionelle.

I bogen præsenteres evidensbaseret praksis gennem en række logopædiske eksempler heriblandt SLI/specifikke sprogforstyrrelser, stemme- og stammevanskeligheder, dysfagi, dysartri, afasi, pragmatiske vanskeligheder, autisme, downs syndrom, læbe-ganespalte, alternativ og supplerende kommunikation, hørevanskeligheder, flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet.

http://www.hogrefe.dk/Item.aspx?Department=9&Category=153&TestCollection=275