Hanencertificeret kursus i mere end ABC

Standard

Målet med kurset er, at deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i Hanens tilgang til literacy og hvordan man fremmer literacyfærdigheder i praksis.

Indhold:

Der vil blive præsenteret aktuel forskning og en bred vifte af strategier for pædagoger og børnehaveklasselærere, som de kan anvende i praksis med grupper af børn. Her er fokus på hvordan børn lærer, og hvordan man kan hjælpe dem med at lære mere sprog og lege med skrift. Mere end ABC identificerer seks byggesten indenfor literacy og dedikerer et særskilt kapitel til hver, som vi vil se nærmere på.

På kurset arbejdes der desuden med hvordan vi kan engagere børn i turtagning og hverdagens samtaler. Der vil være ideer til narrative forbedringer og hvordan man kan fremme kompleks, abstrakt sprogbrug, der er afgørende for læseforståelse. Vi sætter også fokus på literacy-miljøer og støtter børn i at forstå, hvordan bogstaver er interessante og der vil blive vist eksempler på hvordan man kan støtte børn med fonologisk opmærksomhed og give dem lyttefærdigheder, der sætter børnene i stand til at bryde ord ned i mindre dele, og at associere bogstaver med tilsvarende lyde.

På kurset præsenteres praktiske strategier, som kan anvendes til at styrke ordforråd, dialogisk læsning og tidlig literacy i hverdagen.

Arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, analyse af filmeksempler og små opgaver undervejs.

Instruktør: Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre,- og læselærer.

Kursusramme: Tre dage.

Datoer: Tirsdag den 17. maj, onsdag den 18. maj og torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.-16.00

Pris: 3.750 kr. ex moms – 4687,50 kr. incl. moms. I prisen er inkluderet Mere end ABC (dansksprogede), fuld forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe).

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

Sidste tilmeldingsfrist: 15. april 2016

Hvor: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

 

Skærmbillede 2016-03-04 kl. 16.19.15

More than words

Standard

Er du universitetsuddannet kandidat eller bachelor i logopædi, og arbejder du med børn med autisme, har du nu mulighed for at blive certificeret i Hanens program More than Words. Workshoppen bliver afholdt den 16-19 august i Sprogins skønne undervisningslokaler i Roskilde.

http://www.hanen.org/…/Mo…/2016-Aug-16-Roskilde-Denmark.aspx

Kursus med ABC & beyond

Standard

Har du taget LLLI eller ITT certificerende workshops har du nu mulighed for at bygge oven på med ABC og beyond, så du kan blive certificeret underviser i programmet. Kurset afholdes i Roskilde i Sprogins lokaler. Fabelagtige Janice Greenberg underviser. Du skal som altid melde dig til på Hanens hjemmeside.

http://www.hanen.org/…/ABC-and-Beyond-Advanced-Workshop.aspx

Er du pædagogisk konsulent, tale-hørepædagog, lærer eller pædagog?

Standard

Hvorfor ikke starte det nye år med en faglig sproglig opkvalificering med fokus på relationer? Sprogin kan anbefale flere både korte og lange forløb. Fx Teacher Talk, Hanens tredagskursus med centrale sprogstrategier, som kan danne grundlaget for et rigt og stimulerende læringsmiljø. Teacher Talk kurset starter den 28.1.2016, der er forsat ledige pladser. Læs mere på Sprogins hjemmeside i kursuskataloget: http://sprogin.dk/kurser-og-oplaeg/

Sprogins kursuskatalog for foråret

Standard

Vi udbyder Sprog i samspil, Teachers talk og det literacy-orienterede Mere end ABC-kursus fra Hanen.

Herudover har vores dygtige Psykolog Vibeke Petersen udbudt eftermiddagskurser i vejledning og mødeledelse.

Vi kommer også gerne til jer – ring gerne og få et uforpligtende tilbud, hvis I ønsker kurser i kommunen eller for hele jeres dagtilbud.

Sprog i samspil

Standard

SprogiSamspilElaine Weitzman og Janice Greenberg. Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh
Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber
The Hanen Program

Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til børn på alle udviklingsstadier – lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger.

Bogen er bygget op omkring en række samspilsstrategier, der er lette at anvende i praksis. Strategierne er udformet, så den voksne bedst muligt kan hjælpe alle børn til at kommunikere og indgå i samspil, herunder børn med sproglige eller udviklingsmæssige forsinkelser. Sprog i samspil er en kæmpe hjælp til pædagoger, dagplejere, sprogvejledere, inklusionsvejledere, logopæder, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og alle andre, der arbejder med børn i førskolealderen, og som er ansvarlige for at tilrettelægge miljøer, hvor børns sproglige og sociale læring styrkes.

http://dafolo.dk/