En mindre undersøgelse peger på, at hvis forældre taler med præmature børn, afspejles det i barnets sproglige udvikling ved 18-månedersalderen.

Standard

http://us7.campaign-archive1.com/?u=0431581146fea0510234bc5f2&id=bf5e27502a&e=0651838c3d