Min første dansker – fra indvandrerundervisning til dansk som andetsprog.

Standard

1342027

Erdem, A., Krogh, T.K., og Lützer, L. (2007): Min første dansker – fra indvandrerundervisning til dansk som andetsprog. CDR-Forlag.

Undervisere, kursister, forskere, lærebogsforfattere og embedsmænd m.fl. fortæller indvandrerundervisningens historie.
Min første dansker er for alle, der er interesseret i dansk som andetsprog og integrationen af nydanskere som sådan; men samtidig er det også en bog for politikere og andre, som forsøger at få et indblik i og en holdning til undervisning i dansk som andetsprog for voksne.

http://www.arnoldbusck.dk/boeger/kulturhistorie-etnografi/min-foerste-dansker