TV synes ikke at have postiv effekt på læring hos småbørn

Standard

Intet overgå at snakke, læse og lege med barnet.

Den bedste måde at sikre et barns skolesucces er at begrænse tv-kiggeriet.

Selv om mange programmer er målrettet læring for de yngste, er det uvist om børn under to år faktisk kan lære noget af at se TV.

De negative effekter ved at se tv- har en langtidseffekt på akademisk succes.

TV-kiggeri forstyrrer aktiviteter, som styrker kognitiv og social udvikling.

Se eventuelt:

Kuhl Constructs: How Babies Form Foundations for Language

Kuhl, P. (April 3, 2012.) Talk on “Babies’ Language Skills.” Mind, Brain, and Behavior Annual Distinguished Lecture Series, Harvard University.

http://www.scilearn.com/bl…/how-television-impacts-learning…

Forældre navngiver i højere grad når etårige børn peger på noget, end når de pludrer.

Standard

Dette begrunder, at gestik spiller en central rolle for børns sprogudvikling. Børnene får simpelthen flere input.

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract…

Det er en myte;

Standard

at børn tilegner sig sproget blot ved at være sammen med andre børn. De voksne spiller en afgørende rolle for kvaliteten af tilegnelsen. Gunhild Tomter Alstad påpeger i sin doktorafhandling, at børn ikke først begynder at lære det enkle hverdagssprog, for så derefter at lære det mere komplekse sprog. Børnene er nødt til både at tilegne sig det enkle og det mere krævende komplekse sprog parallelt, for at kunne deltage i leg og sociale interaktioner med andre børn. Det betyder, at de voksne ikke kun skal stimulere det enkle sprog men også skal understøtte det komplekse legesprog samtidigt.

http://forskning.no/…/en-myte-barn-laerer-nytt-sprak-automa…

Børnerim

Standard

Børnerim har mange sproglige fordele. Når du deler et børnerim med de yngste, hjælper du barnet med at lære nye ord og opbygge deres ordforråd. Desuden kan gentagelser og lyde i børnerim og sange også bygge videre på barnets hukommelse.
Du kan læse mere om fordelene ved børnerim her: http://www.pbs.org/…/the-surprising-meaning-and-benefits-o…/

Børns udvikling, inkl. sproglige udvikling, er afhængig af en tidlig indsats

Standard

Aktuel forskning viser, at børns udvikling, inkl. sproglige udvikling, er afhængig af en tidlig indsats. Ved at støtte børnenes intellektuelle, følelsesmæssige og psykosociale udvikling tidligt, bidrager man direkte til, at de som voksne opnår bedre økonomiske muligheder og livsmuligheder. Tidlig indsats er afhængig af forældrene, der skal derfor lyttes, støttes og tilbydes viden, som relaterer sig til familiens virkelighed. Kilde: McClenaghan, 2012