Tilegnelse af grammatik

Standard

Undersøgelse viser, at når børn bades med mange nye ord, og de ikke kunne klare at huske dem alle, så vi at børn med sproglige udfordringer rettede deres opmærksomhed mod de sproglige strukturer i stedet for de enkelte ord. http://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/ny-kunnskap-om-behandling-av-sprakvansker