Gabet mellem de sproglige og fagligt stærke og svage børn starter allerede i hjemmet og er synligt, når børnene kommer i vuggestue.

Standard

Sprogin havde i forået den amerikanske forsker Debby Cryer med rundt i ti danske dagtilbud, hvor vi blevet certificeret i kvalitetsmålingsredskaberne ECERS og ITERS. Debby kunne pege på mange strukturelle elementer, som med relativt små midler kan ændres med en forventet stor effekt. Der er heldigvis meget vi kan gøre for at afhjælpe situationen.

http://politiken.dk/…/en-stor-gruppe-boern-er-to-aar-bagud…/

Allerede inden for det første leveår kan der konstateres forskelle i børns sproglige og socio-emotionelle forudsætninger.

Standard

Det betyder med andre ord, at hvis vi skal bryde den sociale arv, skal forældre, sundhedspleje og dagtilbud indgå i et stærkt samarbejde især i udsatte boligområder. Vi kan ikke påstå, at vi har lige muligheder i vores samfund, når nogle børn starter i skolen flere år bagud i sproglig og kognitiv udvikling.

Undersøgelser som denne er en reminder om, at vi ikke bare skal vente og se tiden an og at sproget kommer nok. Mens vi venter, vokser forskellene mellem børnenes sproglige og kognitive kompetencer- og dermed vokser forskellene også i børnenes livsmuligheder, blandt andet adgang til uddannelse.

http://www.ramboll.dk/medier/rdk/borns-tid
lige-udvikling-og-laering-i-dagtilbud

Hvordan græder din baby?

Standard

Tysk forskning viser, at gråden hos nyfødte, hvis mødre taler et sprog, som er præget af en betydelig højere melodisk variation i forhold til det fx tyske nyfødte babyer hører, vil have en større lydlig variation i deres gråd. Det betyder, at babyer græder forskelligt. Det bliver interessant at se, hvilken påvirkning den viden får på vores opfattelse af fx sprogtilegnelse og hvad er konsekvenserne, når børnene hører to eller tre sprog i mores mave? En ting er sikkert byggestene til at tale starter før fødslen. https://www.uni-wuerzburg.de/…/muttersprache-praegt-babyla…/

Matematiske evner

Standard

Matematiske evner i 6 måneders alderen kan lyde utroligt, men en undersøgelse har netop vist, at babyers evne til at holde styr på visuelle-rumlige færdigheder forudsiger deres matematiske evner i 4 års alderen. Forskerne håber, at man i praksis, med denne viden, kan forbedre den tidlige indsats og hjælpe med udforme interventioner til børn med matematiske udfordringer. http://news.emory.edu/stories/…/08/esc_baby_math/campus.html

Skolestartens betydning for børnenes videre forløb i skolen har været i fokus i både dansk og international forskning

Standard

Forskningen viser, at de børn, der har problemer i skolestarten også får problemer senere i skoleforløbet (Broström, 2001; 9). Undersøgelser peger desuden på, at når børnehave,
SFO og skole går fejl af hinanden, er det medvirkende til, at ikke alle børn får samme udbytte af undervisningen og glæde ved at lære (Rørvig, 2001; 35). Du kan hente et grundigt inspirationsmateriale til at styrke skolestarten hos Eva. https://www.eva.dk/…/copy_of_faelles-om-en-god-skoles…/view…

Tal plakat

Standard

Forskning viser, at børn, som får rettet opmærksomheden mod tal tidligt, lettere tilegner sig matematik i skolen. I sprogin har vi i samarbejde med den dygtige tegner Jonas Prip fået tegnet en plakat, hvor børnene både kan se tallet og se den mængde, som tallet repræsenterer. Du kan downloade plakaten gratis fra Sprogins hjemmeside. Du finder plakaten til højre på hjemmesiden, sammen med andre, som du er velkommen til at hente og benytte. http://sprogin.dk/wp-cont…/…/sites/10/2016/08/Tal_plakat.pdf

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 14.04.44