Skældud er lige så skadeligt som en lussing

Standard

Skæld ud er lige så skadeligt som en lussing, siger forskere. Der kan være mange grunde til at man bliver en voksen, som skælder meget ud. Der kan være frustrationer, bekymringer eller sygdom på spil. Men vi oplever også, at mange forældre savner et alternativ. De er blevet opdraget med skæld ud. Venner og familie opdrager deres børn med skæld ud og man kender ikke andre alternativer. Vi har mødt mange forældre, som ikke aner, hvad de så skal gøre for at få deres børn til at høre efter, og det fylder utrolig meget i familierne. Her kan pædagoger bidrager med vigtig viden og læring. Små filmeksempler fra hverdagen i børnehaven eller vuggestuen med børnene kan vise forældrene at børnene samarbejder og hører efter, hvad pædagogerne siger i hverdagens rutiner. Måske fordi pædagogerne er nærværende og samarbejde voksne og fordi der er rutiner og struktur omkring aktiviteterne. Pædagoger kan også vise eksempler på, hvordan man håndterer større konflikter, hvor børnene er vrede og kede af det, så forældrene får nye og konkrete handlemuligheder. http://politiken.dk/…/ECE295…/boern-tager-skade-af-skaeldud/

Så lad dog barnet gøre det selv!

Standard

Lene Stevn og Aarhus kommune Kommunikation og Arbejdsmiljø, Børn og Unge har produceret en flot, humoristisk, velgennemtænkt, fagligt stærk og professionel video man kan bruge helt eller delvist som oplæg til debat med forældre om selvhjulpenhed. I filmen får man en fin indsigt i de mange kompetencer (finmotorik, grovmotorik, øje-hånd koordination, selvværd, sociale kompetencer mv) som udvikles i hverdagssituationer – og et refleksionsspørgsmål til os forældre: hvordan støtter vi vores børn i selv at tage tøjet af, dække bord, kravle op på stolen, rydde op, lege og selv gå i stedet for at blive båret på hænder og fødder. En illustrativ hjælp til forældre i at støtte barnets udvikling frem for at stjæle gode læringsberigende situationer ved at servicere for meget.

https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI

Tak til Lone Wiegaard for rettelser.

Kodeknækkerne

Standard

I Sverige er der lavet en fuldstændig genial hjemmeside, der hedder Kod-knäckerne – hvor forældre og pædagoger kan søge råd og inspiration i forhold til at forebygge og styrke sproget hos børn, som er i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder eller dysleksi. Her et link til en række små oplysende film målrettet forældre. http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/

Hjemmeside til forældre med ordblindhed, som gerne vil læse med deres børn.

Standard

Hvad kan forældre stille op, hvis de har ordblindhed eller andre læsevanskeligheder, når de bliver mødt med en forventning om, at de kan læse bøger for deres børn? På kængurulommen finder man en række film, hvor forældre med læsevanskeligheder viser, hvordan de løser udfordringen.Filmene blev produceret tilbage i 2010 og er således ikke nye; men der er stadig mange, som aldrig har hørt om dem, og det er synd. For det kan gøre en forskel for mange forældre at se, at de ikke står alene og at der findes mange måder at løse udfordringen på. http://www.nota.nu/k%C3%A6nguru