Vi skal ikke synge for at få et ordforråd, men fordi:

Standard

1) Fællessang i social interaktion med børn, der taler målsproget, er godt. Deling af et fælles repertoire af sange med andre børn i børnehaven gør alle til deltagere og ikke tilskuere, sproglæringens “dobbelt dilemma” bliver dermed brudt.

2) Sang giver mulighed for at øve nye lyde, før barnet kan bruge dem korrekt i selvstændige sætninger.

3) Der er neurologiske fordele for sprogtilegnelsen ved at synge. Musik og sprog har fælles netværk i hjernen. Den auditive forarbejdning arbejder med større præcision end hvad der er nødvendigt for en normal talekommunikation. Dvs. gennem sang kommer den auditive sprogtilegnelse helt af sig selv. Kilde:
http://nafo.hioa.no/sang-letter-spraktilegnelse-for-unge-a…/