Sprogin afholder åbent hus fredag den 26. august 2016 kl. 13.00 – 16.15

Standard

Som altid et gratis arrangement med oplæg.

Program:

Kl. 13.00 – 13.15: Velkomst v/Trine Kjær Krogh

Kl. 13.15 – 13.35: Oplæg ’Sprogdidaktik i hverdagen’ ved Helle Iben Bylander
Sprogdidaktik i hverdagen, er en måde at tænke sprog og udvikling ind i alle aktiviteter. Med afsæt i vores nye bog, der er på vej, vil Helle præsentere hvilke faktorer, som skal være tilstede, for at styrke sprogstimuleringen over hele dagen, herunder hvad der skal til for at stimulere barnets udvikling.

Kl. 13.40 – 14.00: Oplæg ’Mødeledelse. Hvordan faciliteres møder i pædagogiske miljøer, der både er udviklingsorienterede og løsningsorienterede? v/Vibeke Petersen
Hvis man vil tilgodese både en målrettet og effektiv opgaveløsning og opgavefordeling og samtidig have overskud til videndeling, refleksion og pædagogisk udvikling, skal mødet ledes af en mødeleder, der kan facilitere mødet. En facilitator styrer mødet på en støttende, involverende og målrettet måde.

Kl. 14.05 – 14.25: Oplæg ’Vurdering af børn med dansk som andetsprog’ved Trine Kjær Krogh
Når børn med dansk som andetsprog har en langsom tilegnelse opstår spørgsmålet, hvorfor? I dette oplæg vil Trine gennemgå, hvordan man kan anvende processabilitetsteorien til at afgøre, om et barn har fået tilstrækkelige stimuli på andetsproget, eller om barnet skal udredes yderligere for en sprogforstyrrelse.

Kl. 14.30 – 14.50: Oplæg ’Børnemiljøvurderingsskalaer’ v/Brit Bylander
Vurderinger af et børnemiljø kan give væsentlige informationer om, hvordan man styrker sundhed, trivsel, sikkerhed og udvikling hos børn i dagtilbud. Brit vil præsentere eksempler fra ECERS og ITERS, og koble praksis sammen med vores viden om, hvordan sproget udvikler sig.

Kl. 14.50 – 15.10: Oplæg ’Tematisk sprogarbejde’ v/Susanne Stoltenborg
Oplægget tager udgangspunkt i nyeste forskning om børns sproglige udvikling, og vil bygges op om “Det tematiske Sproghjul”, hvor tematisk sprogarbejde har fokus på at komme hele vejen rundt om sproget, hvorfor der inddrages flest mulige sprogelementer i dagtilbuddets og skolens indsatser, dialogisk læsning, fortællinger, legeaktiviteter mv. – samtidig med, at et valgt tema er omdrejningspunkt i sprogarbejdet. Ligeledes belyses vigtigheden af, at forældre inddrages i deres børns læring.

Der serveres kaffe te og kage hele eftermiddagen. Der vil være lejlighed til at se forlagsudstillinger.

Tilmelding: heidi@sprogin.dk (der er begrænsede antal pladser – pladser gives efter først-til-mølle-princippet). Hvis man bliver forhindret i at komme, må man derfor meget gerne give besked.

Vi glæder os til at se jer.

Arrangementet afholdes i Sprogins lokaler: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

 

Kursuskatalog – efterår 2016

Standard

Så er kursuskataloget til efteråret endelig på plads.

I år tilbyder vi et AVT-kursus (Auditory Verbal Therapy) med Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen.

VIbeke Petersen står for kurser i lydhørt samarbejde mellem vigtige voksne omkring et barn, ledercoaching og vejledning.

Susanne Stoltenborg laver kurser i sprogpædagogisk brug af Ipad.

Som noget nyt tilbyder vi et sprogformidlingskursus.

Vi har som altid Hanen-kurser på programmet – både Sprog i Samspil og det fantastiske literacyprogram mere end ABC.

Vi er i foråret blevet certificeret af Debby Cryer i at undervise i ECERS som ITERS og foretage børnemiljøvurderinger.

Endelig er du altid velkommen til at ringe og få et tilbud om et skræddersyet kursus til netop din institution eller kommune.

Du kan finde kataloget på www.sprogin.dk under fanen kurser og konferencer!
http://sprogin.dk/kurser-og-oplaeg/

Hanencertificeret kursus i mere end ABC

Standard

Målet med kurset er, at deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i Hanens tilgang til literacy og hvordan man fremmer literacyfærdigheder i praksis.

Indhold:

Der vil blive præsenteret aktuel forskning og en bred vifte af strategier for pædagoger og børnehaveklasselærere, som de kan anvende i praksis med grupper af børn. Her er fokus på hvordan børn lærer, og hvordan man kan hjælpe dem med at lære mere sprog og lege med skrift. Mere end ABC identificerer seks byggesten indenfor literacy og dedikerer et særskilt kapitel til hver, som vi vil se nærmere på.

På kurset arbejdes der desuden med hvordan vi kan engagere børn i turtagning og hverdagens samtaler. Der vil være ideer til narrative forbedringer og hvordan man kan fremme kompleks, abstrakt sprogbrug, der er afgørende for læseforståelse. Vi sætter også fokus på literacy-miljøer og støtter børn i at forstå, hvordan bogstaver er interessante og der vil blive vist eksempler på hvordan man kan støtte børn med fonologisk opmærksomhed og give dem lyttefærdigheder, der sætter børnene i stand til at bryde ord ned i mindre dele, og at associere bogstaver med tilsvarende lyde.

På kurset præsenteres praktiske strategier, som kan anvendes til at styrke ordforråd, dialogisk læsning og tidlig literacy i hverdagen.

Arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, analyse af filmeksempler og små opgaver undervejs.

Instruktør: Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre,- og læselærer.

Kursusramme: Tre dage.

Datoer: Tirsdag den 17. maj, onsdag den 18. maj og torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.-16.00

Pris: 3.750 kr. ex moms – 4687,50 kr. incl. moms. I prisen er inkluderet Mere end ABC (dansksprogede), fuld forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe).

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

Sidste tilmeldingsfrist: 15. april 2016

Hvor: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

 

Skærmbillede 2016-03-04 kl. 16.19.15

Kursus med ABC & beyond

Standard

Har du taget LLLI eller ITT certificerende workshops har du nu mulighed for at bygge oven på med ABC og beyond, så du kan blive certificeret underviser i programmet. Kurset afholdes i Roskilde i Sprogins lokaler. Fabelagtige Janice Greenberg underviser. Du skal som altid melde dig til på Hanens hjemmeside.

http://www.hanen.org/…/ABC-and-Beyond-Advanced-Workshop.aspx

Er du pædagogisk konsulent, tale-hørepædagog, lærer eller pædagog?

Standard

Hvorfor ikke starte det nye år med en faglig sproglig opkvalificering med fokus på relationer? Sprogin kan anbefale flere både korte og lange forløb. Fx Teacher Talk, Hanens tredagskursus med centrale sprogstrategier, som kan danne grundlaget for et rigt og stimulerende læringsmiljø. Teacher Talk kurset starter den 28.1.2016, der er forsat ledige pladser. Læs mere på Sprogins hjemmeside i kursuskataloget: http://sprogin.dk/kurser-og-oplaeg/

Sprogins kursuskatalog for foråret

Standard

Vi udbyder Sprog i samspil, Teachers talk og det literacy-orienterede Mere end ABC-kursus fra Hanen.

Herudover har vores dygtige Psykolog Vibeke Petersen udbudt eftermiddagskurser i vejledning og mødeledelse.

Vi kommer også gerne til jer – ring gerne og få et uforpligtende tilbud, hvis I ønsker kurser i kommunen eller for hele jeres dagtilbud.

Vejledning af kolleger og forældre i børns sprog – 3 dages kursus for dagtilbudspersonale (herunder sprogvejledere)

Standard

Målet med kurset er at styrke en fælles indsats i dagtilbud og hjem ved at deltagerne får redskaber til og færdigheder i

  • at identificere børn i sproglige vanskeligheder
  • at iværksætte sprogunderstøttende indsatser i forhold til barnets behov
  • at gennemføre vejledende samtaler med såvel kolleger som forældre i forhold til børns sproglige udvikling med henblik på at styrke indsatsen omkring barnet både i hjem og i dagtilbud.

Indhold:

  • Sprogets milepæle, sproglige vanskeligheder og sprogunderstøttende strategier.
  • Vejledning af kolleger i identificering af børn i sproglige vanskeligheder og sprogunderstøttende indsatser.
  • Hvad skaber lydhøre samtaler og hvordan faciliteres læring hos kolleger og forældre?
  • Vejledning i samtaler med forældre om barnets sproglige udvikling og i konkret at vejlede forældre i at styrke barnets sprog i hjemmet.

Arbejdsformer:
Dialogorienteret undervisning, konkrete udarbejdelser af handleplaner og sprogindsatser ift. ’bekymringsbørn’, afprøvning af vejledningsforløb i samskabende procesorienterede rollespil, Procesanalyse og fælles refleksioner.
Hjemmearbejde med udarbejdelse af udkast til strategi og handleplaner, der med fordel kan benyttes hjemme og i dagtilbud. Udkastet sendes til Trine Kjær Krogh mellem 2. og 3. kursusdag

Instruktører:
Trine Kjær Krogh, cand.mag., udviklingskonsulent i børns sprog, www.sprogin.dk
Vibeke Petersen, aut. psykolog, udviklingskonsulent i vejledning, www.vibekepetersen.dk

Kursusramme: 3 dage med 14-dage imellem, hvor der er hjemmearbejde.

Datoer: 18.08, 02.09 og 17.09 2015 kl.9-15.30

Pris: 5000 kr. inkl. forplejning

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

Sidste tilmeldingsfrist: 3. august 2015

Hvor: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Få mere info om kurset:

Trine Kjær Krogh      4140 3927      trine@sprogin.dk