Faglig læsning kræver faglig indsigt

Standard

håndbog om matematik

Andersen M. W. og Krogh, T. K. (2013): Faglig læsning kræver faglig indsigt  i Andersen M. W.  Weng, P. (red.) Håndbog om matematik i grundskolen.

Giver matematiklærere og matematikvejledere i grundskolen et alsidigt redskab til at udvikle egen undervisning og til at skabe grundlaget for et stærkt og kvalificeret samarbejde til gavn for udviklingen af matematikfaget og dermed for elevernes læring i matematik.

http://dpf.dk/produkt/bog/haandbog-matematik-grundskolen

Læs og forstå matematik

Standard

caa83ab716180e5d65223908a207659b

Andersen, M.W. og Krogh T.K. (2011): Læs og forstå matematik – Faglig læsning grundlag for tilegnelse af matematiske kompetencer, Alinea (Udkom 2012 på Cappelen Damm Akademisk forlag i Norge under titlen: Les og forstå matematikk).

Faglig læsning er placeret i det fjerde CKF der omhandler arbejdsmåde.

Faglig læsning er med andre ord en metode til at tilegne sig viden og kunnen i matematik.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er et emne, der skal undervises i på linje med regningsarterne, geometri m.m., men et hjælpemiddel til læring.

Faglig læsning bliver på denne måde en integreret del af undervisningen på alle klassetrin.

Man er derfor nødt til at arbejde med faglig læsning i relation til fagets øvrige CKFér.
Læs & forstå matematik er et materiale, der giver læreren den nødvendige viden og redskab til at arbejde med faglig læsning i matematik.

Materialet består af en trykt vejledning med kopisider og 6 plancher til ophæng i klassen.

Kopisiderne ligger også som pdf til download på

www.materialehylden.dk.

http://www.alinea.dk/butik.aspx?c=Item&category=4913&item=27136