Børn skal tumle sig mere

Standard

Sundhedsstyrelsen kommer for første gang med anbefalinger om at børn skal bevæge sig mere og at det er hensigtsmæssigt at begrænse børnenes skærmtid. Du kan læse mere og finde inspirerende link her:

http://sundhedsstyrelsen.dk/…/smaa-boern-skal-hoppe,-lege-o…