Sammenhæng mellem brug af videospil og problemadfærd hos drenge med autisme spektrum forstyrrelse

Standard

En nylig undersøgelse undersøgte relationerne mellem aspekter af brug af videospil og problemadfærd blandt en stikprøve på 169 drenge (aldre 8-18) med ASF. Forældre berettede om deres børns adfærdsmæssige funktionsniveau, vaner og præferencer i forhold til videospil, herunder det gennemsnitlige antal timer drengene har brugt dagligt på videospil, foretrukne spiltyper (genrer) og problematiske (f.eks vanedannende) videospilmønstre. Resultaterne viste, at mængden af spillet alene (i gennemsnit 2,4 timer om dagen) ikke var forbundet med problemadfærd. De mest pålidelige prædiktorer for problemadfærd var videospillets genre. Konkret blev der afdækket en klar sammenhænge mellem problematiske videospil, og uopmærksomhed og oppositionelle adfærd. Drenge, der spillede Rollespil havde en mere oppositionel adfærd, hvorimod sportsspil og uddannelsesspil forudsagde det modsatte. Hyperaktivitet var ikke signifikant associeret med enten problematisk brug af videospil eller videospillets genre. Konklusionerne er på niveau med konklusioner i undersøgelser af mennesker med typisk udvikling. http://bestpracticeautism.blogspot.dk/2013/07/video-game-use-and-boys-with-asd.html