Sprogtilegnelse på pædagog- og læreruddannelserne

Standard

tidsskriftet

Krogh, T. K., Månsson, H. og Bleses, D. (2007): Sprogtilegnelse på pædagog- og læreruddannelserne: undersøgelse af danskundervisernes kompetence inden for børns sprogtilegnelse, Viden om Læsning nr. 2, 2007

http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Trine_krogh.pdf