De elever som benytter computer og internet mest, præsterer dårligst i pisatest

Standard

Til eftertanke for os alle, har det svenske Skolverket analyseret pisaresultaterne, og kommer frem til, at de elever som benytter computer og internet mest, præstere dårligst i pisatesten. Disse resultater, ligger i forlængelse af utallige undersøgelser, der samstemmende viser, at digitale medier snare end at fremme faktisk hæmmer læring – og derfor skal omgås med pædagogisk og didaktisk omtanke. Relationen spiller en væsentlig rolle for læring.

http://www.skolverket.se/…/ny-pisa-studie-viktigt-att-tanka…

Advertisements

Allerede i førskolealderen opdager børn bindinger mellem grammatik på sætningsniveau og den større tekstsammenhæng.

Standard

Allerede i førskolealderen opdager børn bindinger mellem grammatik på sætningsniveau og den større tekstsammenhæng.
Optagelsen er fra Nationalt Videncenter for Læsning, der har optaget Ditte Boeg Thomsen ved deres Status for Literacy-konference 8.9.2015
https://www.youtube.com/watch…

TAKK for sproget

Standard

Arbejder du med børn med flere sprog, som har behov for forstørrende og alternativ kommunikation, kan du finde en helt fantastisk hjemmeside i Sverige, som hedder TAKK for sproget. Siden henvender sig både til professionelle og forældre og er oversat til arabisk, engelsk, spansk og somali.
Du kan få viden om, hvorfor det er vigtigt at fremme udviklingen af modersmål hos børn med behov for støtte i deres kommunikation udvikling og hvordan alternativ kommunikation kan tilpasses for mennesker med flere sprog, der har behov for støtte til kommunikationen.
Materialet på hjemmesiden er et resultat af et udviklingsarbejde i Göteborg i Sverige i årene 2010 til 2014.

Ved at teste hvor meget børn gestikulerer i en tidlig alder …

Standard

Ved at teste hvor meget børn gestikulerer i en tidlig alder, er det muligt at identificere og gribe ind overfor meget små børn, som er i risiko for forsinkelser i deres tale- og kognitive udvikling, ifølge en ny undersøgelse foretaget af forskere på University of Chicago.

http://news.uchicago.edu/…/study-suggests-ways-help-childre…

it-færdigheder

Standard

Danmark er et af de lande i verden, som bruger flest penge på it. Men dog alligevel scorer danske skoleelever under gennemsnittet i it-færdigheder. Eksperter peger på, at relationer og kontakt mellem lærer og elev skal prioriteres, hvis eleverne skal have udbytte. Formentlig kan samme konklusion drages på dagtilbudsområdet. Det er ikke iPaden, det er ikke spil eller programmerne som styrker børns læring, det er kontakten mens vi spiller spil eller laver film med iPaden, som kan gøre noget godt for børnenes viden om verden og sproget.

Det harmonere godt med de øvrige undersøgelser vi har set, som viser, at den menneskelige hjerne bedre husker noget, der er læst på papir end noget, de er læst på en skærm.

En sørgelig konklusion i den nye rapport om Pisa er, at de børn, som tilbringer mest tid med computeren i skolen og hjemme føler sig mest ensomme. Digitale medier skal bruges interaktivt – og vi må have respekt for at undersøgelse på undersøgelse viser, at de ikke i sig selv gør noget godt for læring.
http://www.dr.dk/…/ekspert-dyre-it-indkoeb-goer-ikke-elever…

hverdagssprogbrug og akademisk sprogbrug

Standard

Det er vigtigt at skelne mellem hverdagssprogbrug og akademisk sprogbrug, forskning viser, at det er aldrig for tidligt at fokusere på børns akademiske sprogbrug. Se fx http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25361384
Fokus på hvorfor vi taler, hverdagssprog: Oplysninger, opgaver, relationer mv. Akademisk sprog: funktioner til at opbygge viden og refleksion.
Fokus på hvordan vi taler, hverdagssprog: Enkelt ordforråd, syntaks mv. Akademisk sprog: sjælden og teknisk ordforråd samt mere kompleks syntaks mv.
Fokus på det, vi taler om, hverdagssprog: Genstande, begivenheder og personlige relevante udtalelser. Akademisk sprog: Uddybende fagviden om forskellige emner.

GrUS – materialet

Standard

Eva-Kristina Salameh, som de fleste nok er bekendte med er blandt de dygtigste forskere i andetsprog i vores del af verden, har netop udgivet GrUS – materialet i Sverige. Et materiale der har til hensigt at identificere individer, der viser tegn på, at andetsprogstilegnelsen går langsomt. Materialet er basseret på processabilitetsteorien som vi kender fra Pienemann.
http://www.nyponforlag.se/dokumentation-och-tes…/grus-paket/