Oversigt over audiologopædiske testmaterialer, som anvendes i Danmark

Standard

http://www.alf.dk/media/Testmaterialer_-_samlet_oversigt.pdf