Kortlægningsundersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet på pædagog- og læreruddannelsen.

Standard

e-prints

Krogh, T. K., Månsson, H. & Bleses, D. (2007): Kortlægningsundersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet på pædagog- og læreruddannelsen. Center for Child Language e-prints, No 5, 2007.

For at afdække i hvor stort et omfang man indtil nu har prioriteret sprogtilegnelse på pædagog- og læreruddannelserne, har vi i efteråret 2006 undersøgt samtlige seminariers hjemmesider for at se på fagbeskrivelser for faget dansk.

http://www.cfb.sdu.dk/DK/forsk/doc/E-print_5_2007.pdf