Skældud er lige så skadeligt som en lussing

Standard

Skæld ud er lige så skadeligt som en lussing, siger forskere. Der kan være mange grunde til at man bliver en voksen, som skælder meget ud. Der kan være frustrationer, bekymringer eller sygdom på spil. Men vi oplever også, at mange forældre savner et alternativ. De er blevet opdraget med skæld ud. Venner og familie opdrager deres børn med skæld ud og man kender ikke andre alternativer. Vi har mødt mange forældre, som ikke aner, hvad de så skal gøre for at få deres børn til at høre efter, og det fylder utrolig meget i familierne. Her kan pædagoger bidrager med vigtig viden og læring. Små filmeksempler fra hverdagen i børnehaven eller vuggestuen med børnene kan vise forældrene at børnene samarbejder og hører efter, hvad pædagogerne siger i hverdagens rutiner. Måske fordi pædagogerne er nærværende og samarbejde voksne og fordi der er rutiner og struktur omkring aktiviteterne. Pædagoger kan også vise eksempler på, hvordan man håndterer større konflikter, hvor børnene er vrede og kede af det, så forældrene får nye og konkrete handlemuligheder. http://politiken.dk/…/ECE295…/boern-tager-skade-af-skaeldud/

Aarhus Kommune har lavet en sprogkalender

Standard

Aarhus Kommune har lavet en sprogkalender med ideer og gode råd til, hvordan forældre kan stimulere deres børns sprog på den bedste måde. Hver uge kan man hænge et nyt ark op i sit dagtilbud med gode ideer og inspiration til sprogarbejde. Ideen er rigtig god og kalenderen kan frit hentes på nettet, hvor der i øvrigt også ligger mange andre fine materialer fra Aarhus Kommune – blandt andet de gode Tal sproget frem-film på mange sprog, som vi er mange, der er glade for at have adgang til.

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/PI/Indsatser-for-0-6-aarige-boern/Sprogstimulering/Sprogkalender.aspx

Kodeknækkerne

Standard

I Sverige er der lavet en fuldstændig genial hjemmeside, der hedder Kod-knäckerne – hvor forældre og pædagoger kan søge råd og inspiration i forhold til at forebygge og styrke sproget hos børn, som er i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder eller dysleksi. Her et link til en række små oplysende film målrettet forældre. http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/

Hjemmeside til forældre med ordblindhed, som gerne vil læse med deres børn.

Standard

Hvad kan forældre stille op, hvis de har ordblindhed eller andre læsevanskeligheder, når de bliver mødt med en forventning om, at de kan læse bøger for deres børn? På kængurulommen finder man en række film, hvor forældre med læsevanskeligheder viser, hvordan de løser udfordringen.Filmene blev produceret tilbage i 2010 og er således ikke nye; men der er stadig mange, som aldrig har hørt om dem, og det er synd. For det kan gøre en forskel for mange forældre at se, at de ikke står alene og at der findes mange måder at løse udfordringen på. http://www.nota.nu/k%C3%A6nguru