Sammenhæng mellem sprog og motorik – og betydningen af at følge børn over tid:

Standard

Mari Vaage Wangs har i sit ph.d.-arbejde undersøgt, hvordan sprogudviklingen er relateret til motorisk udvikling i førskolebørn. Hun har også set på, hvordan forskellige typer af adfærdsmæssige vanskeligheder ytre sig i forbindelse med forsinket sprogudvikling. Hun finder, at en forsinket udvikling af sprog, motorik eller adfærdsmæssige udfordringer tidligt i livet kan være risikofaktorer for forsinket udvikling senere i barndommen, både inden for samme område og i forhold til andre områder.
http://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2014/wang/presse.html