Kodeskift mellem to sprog udgør en fordel for børns tilegnelse af sprog

Standard

Vi har nævnt før, at kodeskift mellem to sprog udgør en fordel for børns tilegnelse af sprog. En nyere undersøgelse bekræfter fordelene i, at børn får lov at benytte to sprog frit, fra de er ganske små. Tumlinger, som har adgang til at kodeskifte mellem sprogene er signifikant bedre til at problemløse end deres etsprogede jævnaldrende. På baggrund af undersøgelsen vil vi derfor understrege, at det er vigtigt, at man ikke fastlåser forældrene i en forestilling om, at de kun må benytte et sprog sammen med deres børn. Forældrene er sproglige forbilleder og går foran og viser, hvordan man kan kodeskifte.

http://www.concordia.ca/…/bilingual-toddlers-who-practice-l…

Seneste forskning konstaterer, at støj rammer børn hårdere end voksne.

Standard

Børn har et større behov for at forstå tale, men på samme tid er de mindre rustet til at håndtere støj omkring dem. Derfor at er det vigtigt at slukke for baggrundsstøj som TV, radio og anden elektronik i baggrunden, når du taler med et barn. Selvom det ikke er klart om stille musik er distraherende i samme omfang, så kan teksterne forstyrre sprogtilegnelsen i følge forskerne. Evnen til at forstå og bearbejde tale mod konkurrerende baggrundsstøj er ikke færdigudviklet før puberteten.

http://triblive.com/…/na…/9971646-74/noise-background-child…

Det er en myte;

Standard

at børn tilegner sig sproget blot ved at være sammen med andre børn. De voksne spiller en afgørende rolle for kvaliteten af tilegnelsen. Gunhild Tomter Alstad påpeger i sin doktorafhandling, at børn ikke først begynder at lære det enkle hverdagssprog, for så derefter at lære det mere komplekse sprog. Børnene er nødt til både at tilegne sig det enkle og det mere krævende komplekse sprog parallelt, for at kunne deltage i leg og sociale interaktioner med andre børn. Det betyder, at de voksne ikke kun skal stimulere det enkle sprog men også skal understøtte det komplekse legesprog samtidigt.

http://forskning.no/…/en-myte-barn-laerer-nytt-sprak-automa…

Vi skal ikke synge for at få et ordforråd, men fordi:

Standard

1) Fællessang i social interaktion med børn, der taler målsproget, er godt. Deling af et fælles repertoire af sange med andre børn i børnehaven gør alle til deltagere og ikke tilskuere, sproglæringens “dobbelt dilemma” bliver dermed brudt.

2) Sang giver mulighed for at øve nye lyde, før barnet kan bruge dem korrekt i selvstændige sætninger.

3) Der er neurologiske fordele for sprogtilegnelsen ved at synge. Musik og sprog har fælles netværk i hjernen. Den auditive forarbejdning arbejder med større præcision end hvad der er nødvendigt for en normal talekommunikation. Dvs. gennem sang kommer den auditive sprogtilegnelse helt af sig selv. Kilde:
http://nafo.hioa.no/sang-letter-spraktilegnelse-for-unge-a…/