Aarhus Kommune har lavet en sprogkalender

Standard

Aarhus Kommune har lavet en sprogkalender med ideer og gode råd til, hvordan forældre kan stimulere deres børns sprog på den bedste måde. Hver uge kan man hænge et nyt ark op i sit dagtilbud med gode ideer og inspiration til sprogarbejde. Ideen er rigtig god og kalenderen kan frit hentes på nettet, hvor der i øvrigt også ligger mange andre fine materialer fra Aarhus Kommune – blandt andet de gode Tal sproget frem-film på mange sprog, som vi er mange, der er glade for at have adgang til.

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/PA/PI/Indsatser-for-0-6-aarige-boern/Sprogstimulering/Sprogkalender.aspx

Lille SOL

Standard

H. I. Bylander (2011): Lille Sol – Sprog og leg for de yngste 0-3 år. Special-pædagogisk forlag.

Lille Sol – Sprog og leg for de yngste er en inspirationskilde til en lang række lege, som børn og voksne kan udvikle i fællesskab. Indgangsvinklen er at videreudvikle sprogmiljøer og afsætte tid og rammer til leg, der kan virke befordrende for børns sproglige udvikling. Som udgangspunkt for valget af de konkrete lege, er det en god idé, at reflektere over, hvad der er godt for det enkelte barn eller den enkelte gruppe, og hvad målet skal være.

http://www.spf-herning.dk/product/lille-sol-sprog-og-leg-for-de-yngste-4217/

Sprog og leg

Standard

H. I. Bylander & Inge Benn Thomsen (red) (2008) : Sprog og leg. Sproglege til børn fra 2 til 9 år med et eller flere sprog. Special-pædagogisk forlag.

Sprogvurdering – og hvad så? Opslagsbog med lege, aktiviteter og tips til pædagogisk praksis.

SOL-systemet er til børn fra 2-9 år med et eller flere sprog. Kapitlerne er farveinddelt, så de passer til TRAS – og din praksis. I forbindelse med sprogvurderingen fra Familie- og forbrugerministeriet er der målrettet inspiration til det opfølgende, sprogpædagogiske arbejde. SOL-systemet er et katalog til praksis og bygger videre på den fond af viden om sprog, sprogudvikling og vanskeligheder med sproget, som Tras-håndbogen indeholder. Tras-håndbogen rummer stor faglig indsigt og veldokumenteret viden og er oplagt som teoretisk grundbog.

http://www.spf-herning.dk/product/sprog-og-leg-3565/

Dit barns sprog

Standard

DitBarnsSprog

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag.

Sproget kommer ikke af sig selv! Med denne bog får du en praktisk guide om, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sprog og gode forudsætninger for læsning og skrivning.

Har du nogensinde spekuleret på, hvad koblingen er mellem sprog og intelligens – og om det fx styrker dit barns læring at se fjernsyn? Tænker du på, hvordan det skal gå for dit barn, når det kommer i skole? Og på, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sprog og gode forudsætninger for læsning og skrivning?

Forældre er de mest betydningsfulde mennesker i børns liv, og det gælder også i forhold til den sproglige udvikling. De seneste års forskning viser, at der er en tæt sammenhæng mellem børns meget tidlige sproglige udvikling og deres udvikling af ordforråd og tilegnelse af læsning og skrivning i skolen. Sproget kommer ikke af sig selv, og med denne bog får du en praktisk guide til at støtte dit barn efter principperne i den nyeste forskning fra ind- og udland i sprogstimulering, leg og læring i hjemmet.

For det skal være sjovt at bruge sproget – også når det driller!

Dit barns sprog er skrevet til forældre til børn på 0-6 år og alle voksne, der er optaget af børns sproglige udvikling, og som ønsker viden om sprog, leg og læring.

På nedenstående link, kan også findes en gratis plakat.

http://www.dpf.dk/produkt/bog/dit-barns-sprog