Babyer, som lytter til to sprog, mens de vokser op, får kognitive fordele

Standard

Endnu et studie viser, at babyer, som lytter til to sprog, mens de vokser op, får kognitive fordele, og tuner sig ind på begge sprog lige med det samme. Det er ikke forvirrende eller forstyrrende for børnenes sproglige udvikling – tværtimod.

Vi møder mange forældre, som er tilbageholdende med at lade deres børn møde to sprog med det samme, fordi de er bange for, at det vil skade børnenes udvikling, eller fordi de er af den opfattelse, at udviklingen af et sprog, er forudsætningen for udviklingen af det næste. Hjælp gerne med at udbrede de seneste forskningsresultater, som viser at det er en kæmpefordel for børnene, at de udvikler flere sprog samtidig.

http://successstudyabroad.com/scientifically-proven-the-be…/

Det er en myte;

Standard

at børn tilegner sig sproget blot ved at være sammen med andre børn. De voksne spiller en afgørende rolle for kvaliteten af tilegnelsen. Gunhild Tomter Alstad påpeger i sin doktorafhandling, at børn ikke først begynder at lære det enkle hverdagssprog, for så derefter at lære det mere komplekse sprog. Børnene er nødt til både at tilegne sig det enkle og det mere krævende komplekse sprog parallelt, for at kunne deltage i leg og sociale interaktioner med andre børn. Det betyder, at de voksne ikke kun skal stimulere det enkle sprog men også skal understøtte det komplekse legesprog samtidigt.

http://forskning.no/…/en-myte-barn-laerer-nytt-sprak-automa…

Vi skal ikke synge for at få et ordforråd, men fordi:

Standard

1) Fællessang i social interaktion med børn, der taler målsproget, er godt. Deling af et fælles repertoire af sange med andre børn i børnehaven gør alle til deltagere og ikke tilskuere, sproglæringens “dobbelt dilemma” bliver dermed brudt.

2) Sang giver mulighed for at øve nye lyde, før barnet kan bruge dem korrekt i selvstændige sætninger.

3) Der er neurologiske fordele for sprogtilegnelsen ved at synge. Musik og sprog har fælles netværk i hjernen. Den auditive forarbejdning arbejder med større præcision end hvad der er nødvendigt for en normal talekommunikation. Dvs. gennem sang kommer den auditive sprogtilegnelse helt af sig selv. Kilde:
http://nafo.hioa.no/sang-letter-spraktilegnelse-for-unge-a…/

“Et stykke legetøj bør være 10% legetøj og 90% barn”

Standard

En ny undersøgelse tyder på, at elektronisk legetøj der støjer for meget, kan risikere at forsinke småbørns sproglige udvikling. Kathy Hirsh-Pasek, professor i psykologi ved Temple University, siger det på denne måde: “Et stykke legetøj bør være 10% legetøj og 90% barn, og ved en del af det elektroniske legetøj, der tager legetøjet over med 90% og barnet kan bare fylde huller ud. Se link her: http://www.educationnews.org/…/electronic-toys-could-hinde…/

Børnerim

Standard

Børnerim har mange sproglige fordele. Når du deler et børnerim med de yngste, hjælper du barnet med at lære nye ord og opbygge deres ordforråd. Desuden kan gentagelser og lyde i børnerim og sange også bygge videre på barnets hukommelse.
Du kan læse mere om fordelene ved børnerim her: http://www.pbs.org/…/the-surprising-meaning-and-benefits-o…/

Børns udvikling, inkl. sproglige udvikling, er afhængig af en tidlig indsats

Standard

Aktuel forskning viser, at børns udvikling, inkl. sproglige udvikling, er afhængig af en tidlig indsats. Ved at støtte børnenes intellektuelle, følelsesmæssige og psykosociale udvikling tidligt, bidrager man direkte til, at de som voksne opnår bedre økonomiske muligheder og livsmuligheder. Tidlig indsats er afhængig af forældrene, der skal derfor lyttes, støttes og tilbydes viden, som relaterer sig til familiens virkelighed. Kilde: McClenaghan, 2012