Vi synes, at Sprog og Leg er en fantastisk bog

Standard

– og det er de enige i i resten af Norden. Et firkløver af ‘Sprog og leg’ er en realitet med endnu en oversættelse til islandsk, den nye SOL-bog hedder: Spjallað og leikið. En stor tak til Margrét Tryggvadóttir, Hólmfríður Árnadóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir og et stort tillykke til vores egen Helle Iben Bylander!!!!

Skærmbillede 2016-01-11 kl. 15.04.29

Interkulturel pædagogik – kuturmøder i teori og praksis

Standard

Det er en god dag for interkulturel pædagogik. I dag er Interkulturel pædagogik – kuturmøder i teori og praksis også udkommet. Bogen kommer omkring pædagogisk indsats og kulturmøde; etnisk og social differentiering; sprog, kultur og kognition.
http://upress.dk/…/hobel-zeuner-red-interkulturel-paedagog…/

Lille SOL

Standard

H. I. Bylander (2011): Lille Sol – Sprog og leg for de yngste 0-3 år. Special-pædagogisk forlag.

Lille Sol – Sprog og leg for de yngste er en inspirationskilde til en lang række lege, som børn og voksne kan udvikle i fællesskab. Indgangsvinklen er at videreudvikle sprogmiljøer og afsætte tid og rammer til leg, der kan virke befordrende for børns sproglige udvikling. Som udgangspunkt for valget af de konkrete lege, er det en god idé, at reflektere over, hvad der er godt for det enkelte barn eller den enkelte gruppe, og hvad målet skal være.

http://www.spf-herning.dk/product/lille-sol-sprog-og-leg-for-de-yngste-4217/

Sprog og leg

Standard

H. I. Bylander & Inge Benn Thomsen (red) (2008) : Sprog og leg. Sproglege til børn fra 2 til 9 år med et eller flere sprog. Special-pædagogisk forlag.

Sprogvurdering – og hvad så? Opslagsbog med lege, aktiviteter og tips til pædagogisk praksis.

SOL-systemet er til børn fra 2-9 år med et eller flere sprog. Kapitlerne er farveinddelt, så de passer til TRAS – og din praksis. I forbindelse med sprogvurderingen fra Familie- og forbrugerministeriet er der målrettet inspiration til det opfølgende, sprogpædagogiske arbejde. SOL-systemet er et katalog til praksis og bygger videre på den fond af viden om sprog, sprogudvikling og vanskeligheder med sproget, som Tras-håndbogen indeholder. Tras-håndbogen rummer stor faglig indsigt og veldokumenteret viden og er oplagt som teoretisk grundbog.

http://www.spf-herning.dk/product/sprog-og-leg-3565/