Det er en myte;

Standard

at børn tilegner sig sproget blot ved at være sammen med andre børn. De voksne spiller en afgørende rolle for kvaliteten af tilegnelsen. Gunhild Tomter Alstad påpeger i sin doktorafhandling, at børn ikke først begynder at lære det enkle hverdagssprog, for så derefter at lære det mere komplekse sprog. Børnene er nødt til både at tilegne sig det enkle og det mere krævende komplekse sprog parallelt, for at kunne deltage i leg og sociale interaktioner med andre børn. Det betyder, at de voksne ikke kun skal stimulere det enkle sprog men også skal understøtte det komplekse legesprog samtidigt.

http://forskning.no/…/en-myte-barn-laerer-nytt-sprak-automa…