Forskningskortlægning om læseindsatser overfor tosprogede elever.

Standard

Udarbejdet for Undervisningsministeriet i forbindelse med forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. Syddansk Universitet har gennemført en meget betydningsfuld forskningskortlægning af hvad der styrker børn med flere sprogs læsefærdigheder. Man har blandt andet undersøgt om det styrker elevernes læring at blive undervist på modersmål. I forskningskortlægningen peges der på, at metoder spiller en større rolle end undervisningssproget. http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/Nyheder-om-ministeriets-internationale-samarbejde/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Okt/131028-Forskningskortlaegning-saetter-fokus-paa-behovet-for-viden-om

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s