Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige.

Standard

1-13_B_rn_med_udfordringer_-_en_oversigt

Krogh, T.K., Bylander, H. I, Thomsen, M. (2013): Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige. 0-14, årgang 23, nr. 1 2013.

Meget forskellige børn skal tilgodeses af vores daglige pædagogik og inkluderes. Her får du for første gang en samlet,
forenklet oversigt over disse børn. Hvilke ”kategorier” er der
tale om? Hvad præger dem hver i sær? Hvad har de hver i sær
og som gruppe brug for? Hvad skal personalet kunne?
Et temanummer om børn i den pædagogiske hverdag og om
forudsætninger for inklusion!

http://paedagogiskforum.dk/magento/1-13-born-med-udfordringer-en-oversigt.html?cat=6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s