Min første dansker – fra indvandrerundervisning til dansk som andetsprog.

Standard

1342027

Erdem, A., Krogh, T.K., og Lützer, L. (2007): Min første dansker – fra indvandrerundervisning til dansk som andetsprog. CDR-Forlag.

Undervisere, kursister, forskere, lærebogsforfattere og embedsmænd m.fl. fortæller indvandrerundervisningens historie.
Min første dansker er for alle, der er interesseret i dansk som andetsprog og integrationen af nydanskere som sådan; men samtidig er det også en bog for politikere og andre, som forsøger at få et indblik i og en holdning til undervisning i dansk som andetsprog for voksne.

http://www.arnoldbusck.dk/boeger/kulturhistorie-etnografi/min-foerste-dansker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s